CDHO

Commissie Doelmatigheid Hoger Onderwijs

Parkstraat 28

2514 JK  DEN HAAG

Postbus 85498

2508 CD DEN HAAG


T 070 8505300

 

www.cdho.nl
info@cdho.nl


Home

Welkom op de website van de CDHO

De Commissie Doelmatigheid Hoger Onderwijs adviseert de Minister van OCW en de Staatssecretaris van EZ gevraagd en ongevraagd over de doelmatigheid van het bekostigde hoger onderwijsaanbod. Aanvragen voor nieuwe opleidingen, verplaatsingen en nevenvestigingen beoordeelt de commissie op basis van de Beleidsregel doelmatigheid hoger onderwijs 2014.

 

In geval van bestuurlijke en institutionele fusies onderzoekt de CDHO of de daadwerkelijke variatie van het opleidingenaanbod in stand blijft en brengt zij hierover advies uit aan de verantwoordelijke bewindspersoon van het departement van OCW en EZ. De commissie voert tevens sectorale analyses uit en adviseert de departementen op basis van de conclusies van deze rapporten. 

 

Op deze website vindt u alle benodigde informatie om een aanvraag macrodoelmatigheid of een fusieverzoek in te kunnen dienen. Zo treft u een beschrijving aan van de aanvraagprocedure macrodoelmatigheid en de aanvraagprocedure fusietoets. Tevens kunt u de hiervoor vereiste documenten, zoals kaders en formulieren, raadplegen via het menu downloads.

De actuele status van uw aanvraag kunt u volgen via de pagina aanvragen. Indien de informatie op de website uw vraag niet (afdoende) beantwoordt dan kunt u contact opnemen met de CDHO.

 

Recente Aanvragen

Zoek in aanvragen


Dossiernr. Instelling Opleiding
2016/37 Hogeschool van Arnhem en Nijmegen
Bedrijfskunde
2016/36 Hogeschool van Arnhem en Nijmegen
Logistiek en Economie
2016/35 Hogeschool van Arnhem en Nijmegen
Online Marketing en Sales
2016/34 Saxion Hogescholen
Pedagogisch Educatief Medewerker (PEM)
2016/33/vgm Universiteit Leiden
Farmacie

Bekijk meer aanvragen